presentation-of-the-lord-4

2 LUTEGO – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Święto Ofiarowania Pańskiego