Annual Capital Appeal – Kwesta Katolicka – 2024

The Annual Catholic Appeal will launch next weekend. This year’s theme for the Annual Catholic Appeal is Together at the table. It evokes the Last Supper and the story of the two disciples on their way to Emmaus, who are together at the table with the Lord. When we are together at the table, the altar […]

PALENIE PALM

Według tradycji popiół otrzymuje się ze spalenia palm wielkanocnych pobłogosławionych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku – kiedy czytamy opis męki Pańskiej i rozpoczynamy Wielki Tydzień przed Paschą. Palenie pięknie zdobionych palm przypomina, że ziemskie bogactwa są przemijające. Podczas obrzędu posypania głów kapłan wypowiada słowa: „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub […]

Palm Burning

Traditionally, the ashes for the Ash Wednesday service come from burning the palm fronds from the previous year’s Palm Sunday celebration. Ashes were a biblical symbol of mourning and penance when the custom was to fast, wear a sackcloth, sit in dust and ashes, and put dust and ashes on one’s head. Blessed ashes have […]

Paczki Sale

Following tradition, there will be a “PĄCZNKI” sale before Lent after all the Masses on Saturday and Sunday, February 10 and 11. Tradycyjnie na koniec karnawału, w sobotę i w niedzielę, 10 i 11 lutego po wszystkich Mszach Św. będzie można zakupić pączki.