Beige-and-Black-Minimalist-Elegant-Holy-Thursday-Easter-Facebook-Post

Holy Thursday – Wielki Czwartek

Holy Thursday is the commemoration of the Last Supper of Jesus Christ, when he established the sacrament of Holy Communion prior to his arrest and crucifixion. It also commemorates His institution of the priesthood.

Wielki Czwartek w liturgii Kościoła jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Po zakończeniu uroczystości następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”, którą stanowi boczna kaplica lub ołtarz.