Our-Story-1-1

Paczki Sale

Following tradition, there will be a “PĄCZNKI” sale before Lent after all the Masses on Saturday and Sunday, February 10 and 11.

Tradycyjnie na koniec karnawału, w sobotę i w niedzielę, 10 i 11 lutego po wszystkich Mszach Św. będzie można zakupić pączki.