Baptism

“Holy Baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit, and the door which gives access to the other sacraments. Through Baptism, we are freed from sin and reborn as sons of God; we become members of Christ, are incorporated into the Church, and made sharers in her mission: ‘Baptism is the sacrament of regeneration through water in the word.'” Catechism of the Catholic Church, 1213

Sacrament of Baptism

The Sacrament of Baptism is typically celebrated at 30-minute intervals on Saturdays between 1:00 PM and 3:00 PM and Sundays between 3:00 PM and 4:00 PM. It is also available on the third Sunday of the month during the 10:30 AM Mass in English and the 1:30 PM Mass in Polish.

Please check the Calendar for availability and call the Rectory Office at (773) 625-1118 to set a date for the Baptism.

What you will need:

Baptismal Preparation Class: Parents must attend a Baptismal Preparation Class if this is their first time having a child baptized. The class instructs parents about the importance of the Sacrament of Baptism and their roles in raising a child in the Catholic faith. Baptismal Preparation Classes in English are typically held on the 2nd Tuesday of the month at 7:00 PM in the Church and in Polish on the 1st Sunday of the month after the 6:00 PM Mass (around 7:00 PM). Please call the Rectory Office at (773) 625-1118 to sign up for the Baptismal Preparation Class.

Copy of Birth Certificate: Parents must bring a copy of their child’s birth certificate to the Rectory Office located at 8033 W. Addison St. in Chicago, IL.

Godparent’s Letter of Permission: Godparents must be Confirmed practicing Catholics 16 years or older and be registered at a Parish for at least six months. A Letter of Permission is required from at least one of the Godparents’ Parishes for which they are registered. It is allowed for one Godparent to be a practicing Christian known as a Christian Witness. Suppose a Godparent cannot make it to the Baptismal Ceremony. In that case, they will still be listed as the official Godparent on the Baptismal Certificate. Still, a Proxy may be assigned to witness the Sacrament of Baptism instead of the Godparent who cannot attend.

Baptismal Form: A Form must be filled out at the Rectory Office at 8033 W. Addison St. in Chicago, IL.

Standard Donation: A standard cash or check donation is asked to provide the Sacrament of Baptism. Please get in touch with the Rectory Office at (773) 625-1118 for further information.

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę każdego miesiąca na Mszy Św. angielskiej o godz. 10:30 am lub na polskiej o godz. 1:30 pm. Ponadto udzielamy Sakramentu Chrztu w każdą sobotę co pół godziny w godzinach od 1:00 pm do 2:30 pm lub w niedzielę pomiędzy 3:00 pm a 4:00 pm W celu sprawdzenia dostępnych dat prosimy o kontakt z biurem parafialnym  (773) 625-1118.

Czego będziesz potrzebować:

Klasy przygotowujące do chrztu: Rodzice są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia przygotowujące do chrztu, jeśli chrzczą dziecko po raz pierwszy. Klasa instruuje rodziców o znaczeniu sakramentu chrztu i ich roli w wychowaniu dziecka w wierze katolickiej. Zajęcia przygotowujące do chrztu w języku angielskim odbywają się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca o godzinie 7:00pm w kościele, a w języku polskim w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 6:00pm (około godziny 7:00pm). Prosimy dzwonić do biura parafialnego pod numer (773) 625-1118, aby zapisać się na klasy przygotowujące do chrztu.

Kopia aktu urodzenia: Rodzice są zobowiązani do przyniesienia kopii aktu urodzenia dziecka do biura parafialnego znajdującego się pod adresem 8033 W. Addison St. w Chicago, IL.

Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych: Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami w wieku co najmniej 16 lat i być zarejestrowani w parafii przez co najmniej 6 miesięcy. Wymagane jest potwierdzenie przynajmniej jednego z rodziców chrzestnych, z parafii, w której jest zarejestrowany. Dozwolone jest, aby jeden z rodziców chrzestnych był praktykującym chrześcijaninem znanym jako chrześcijański świadek. Jeśli rodzic chrzestny nie może przybyć na ceremonię chrztu, nadal będzie wymieniony jako oficjalny chrzestny w metryce chrztu, ale może zostać wyznaczony pełnomocnik, aby był świadkiem sakramentu chrztu w miejsce rodzica chrzestnego, który nie może uczestniczyć.

Formularz chrztu: Formularz chrztu należy wypełnić w biurze parafialnym przy 8033 W. Addison St. w Chicago, IL.

Standardowa ofiara: W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym pod numerem (773) 625-1118.